Festivaalit Suomessa eivät rajoitu pelkästään musiikki-, elokuva-, tai teatterifestivaaleihin. Myös muilla aloilla festivaali-termiä käytetään usein. Festivaali-nimitys onkin yleisesti käytössä pääasiassa taiteiden alueella. Esimerkiksi valokuvatapahtumia nimitetään usein festivaaliksi, esimerkkinä Helsingissä järjestettävä poliittisen valokuvan festivaali. Tampereella järjstetetään vuosittain Backlight valokuvafestivaali. Tämä kansainvälistä valokuvatapahtumaa on järjestetty jo vuodesta 1987. Mutta myös muitakin tapahtumia nimitetään usein festivaaleiksi.

Myöskään aina festivaalien ja yleisesti tapahtumien ero ei ole aina niin selvä. Monia tapahtumia pidetään myös festivaaleina. Esimerkiksi  Jyväskylän mm-rallia on kutsuttu festivaaliksi. Tapahtuma täyttääkin monet festivalain tunnusmerkit, kuten että kyseessä on vuosittain järjestettävä, suuri yleisötapahtuma, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on tarjota yleisölle viihdettä. Urheilutapahtumia ei kuitenkaan yleisesti ottaen kutsuta festivaaleiksi.

Festivaali-nimitys onkin yleisesti käytössä pääasiassa taiteiden alueella. Mutta myös muitakin tapahtumia nimitetään usein festivaaleiksi.Esimerkiksi Kuopiossa järjestettävä viinijuhla on englanniksi Kuopio Wine Festival. Vaikka kyseinen tapahtuma keskittyy viineihin, tapahtuma täyttää myös perinteisen musiikkifestivaalin tunnusmerkit. Niin ikään Kuopiossa järjestetetään Eurooppa lautasella -ruokafestivaali. Kyseessä on kuitenkin uusi festivaali, eikä se ole vielä vakiintunut toisin kuin monet muut festivaalit.

Kuten olemme nähneet, festivaaleja järjestetään runsaasti. Monet niistä ovat kasvaneet vuosien varrella muuttuen entistä suuremmiksi ja kansainvälisemmiksi. Lähes kaikissa suuremmissa suomalaisissa kaupungissa järjstetään ainakin yksi suuri festivalai vuosittain.