Tässä viimeisessä artikkelisarjan kirjoituksessa pohdin hieman festivaalien tulevaisuutta Suomessa. Monien festivaalien pääsymaksut ovat nousseet ja yhä useampi festivaali alkaa olla jo liian kallis keskivertokuluttajalle. Siitä huolimatta monien festivaalien kävijämäärät ovat nousussa ja monien festivaalien tulevaisuus näyttää olevan turvattu.

Festivaaleihin vaikuttaa tietysti yleinen taloustilanne – kun ihmisillä on vähemmän rahaa käytettävissä, usein karsitaan sellaisista aktiviteeteista, jotka eivät ole niin välttämättömiä. Festivaalien tulevaisuus mietityttää, ja myös järjestäjät pohtivat aika ajoin näiden tulevaisuutta. Joidenkin festivaalien tulevaisuus vaikuttaa varsin turvatulta, kun taas ”toiset festivaalit joutuvat pohtimaan olemassaoloaan.

Yhä tärkeämmäksi festivaalien järjestämisessä näyttävät nousevan turvallisuuskysymykset. Maailmalla on nähty useita onnettomuuksia, tahallisesti tai tahattomasti aiheutettuja, joissa on loukkaantunut tai kuollut lukuisia ihmisiä. Turvallisuuskysymykset kiinnostavat ihmisiä yhä enemmän, ja moni ei enää uskalla käydä suurissa yleisötapahtumissa erilaisten turvallisuusuhkien vuoksi.

Monet festivaalit pyrkivät yhä enemmän monipuolistamaan tarjontaansa, erilaisia oheistapahtumia ja palveluja lisätään. Esimerkiksi ravintolapalveluihin on monilla festivaaleilla panostettu merkittävästi viime vuosina. Lisäksi yhä enemmän pyritään löytämään uudenlaisia festivaaleja, jotain joille ei olisi paljon kilpailijoita. Suurien yleisötapahtumien lisäksi yhä useampi festivaali on pienemmälle yleisölle suunnattu tapahtuma.

 

Yleinen