Tämä sivusto käsittelee suomalaisia festivaaleja. Suomi on tunnettu festivaaleistaan ja voidaankin sanoa, että Suomeen on juurtunut vahva festivaalikulttuuri. Festivaaleista saa tietoa useilta eri nettisivuilta. Varsin kattava sivusto on esimerkiksi festivals.fi, josta saa tietoa erilaisista Suomessa järjestettävistä festivaaleista.

Ennen kuin keskitymme tarkemmin suomalaiseen festivaalikulttuuriin, lausuttakoon muutama sana festivaaleista yleisesti. Festivaali  tulee latinankielisestä sanasta festivus, joka viittaa johonkin juhlalliseen. Aina kuitenkaan nykypäivän festivaaleja ei ensimmäisenä kuvasta juhlallisuus, ja festivaalilla tarkoitetaankin yleensä säännöllisesti pidettävää juhlaa, kuten musiikki- tai elokuvafestivaalia. Monissa maissa festivaaleja suositumpia ovat karnevaalit, mutta Suomeen karnevaalikulttuuri ei ole juurikaan levinnyt. Festivaalikulttuuri on myös muuttunut vuosien saatossa. Esimerkiksi alkoholikulttuuri on muuttunut ja festivaaleilla ollaan yleensä varsin tarkkoja siitä, mitä alueelle tuodaan. Myös ulkomaiset vaikutteet ovat muuttaneet suomalaista festivaalikulttuuria.

Festivaalit ovat usein monipäiväisiä tapahtumia. Suurimmaksi osaksi festivaaleilla ymmärretään musiikkifestivaaleja, esimerkiksi rock- tai kevyen musiikin festivaaleja. Monille festivaaleille on myös tyypillistä se, että monet eri tyylisuunnat ovat niissä esillä. Suomalaisille festivaaleille on tyypillistä yleensä se, että esiintyjät ovat pääosin kotimaisia, tosin ainakin suuremmat festivaalit yleensä hankkivat myös jonkun ulkolaisen tähtiesiintyjän.

Suurimmat festivaalit keräävät kymmeniä tuhansia katsojia. Merkittävimmät festivaalit järjestetään yleensä suuremmissa kaupungeissa, kuten Helsinki, Turku, Tampere, Joensuu ja Kuopio. Myös pienemmillä paikkakunnilla järjestetään suuria festivaaleja kuten Himoksen festivaali Jämsässä ja Provinssirock Seinäjoella. Vaikka festivaaleille tulee yleensä kymmeniä tuhansia katsojia, festivaaleja on myös kritisoitu erittäin korkeista lippujen hinnoista. Koko festivaalin lipun hinta on helposti yli 100 euroa ja päivälippukin on monelle kuluttajalle varsin kallis.

Festivaalit ovat usein tärkeä paikkakunnalle, jossa ne järjestetään. Joensuussa Ilosaarirockiin saapuu kymmeniä tuhansia kaupungin ulkopuolisia ihmisiä, mikä näkyy kaupunkikuvassa. Tällä on merkittävä vaikutus myös talouteen, hotellit ovat täynnä ja monelle ravintoloitsijalle ja kauppiaille ilosaarirockin aikaan myynti on yksi vuoden parhaimmista.

Festivaaleihin liittyy paljon muuta oheistapahtumaa kuin vain musiikki. Monet muut tapahtumanjärjestäjät tai kauppiaat vierailevat eri festivaaleilla. Myyntipaikat tosin voivat olla erittäin kalliita, mutta toisaalta suurilla festivaaleilla myynti on usein erittäin hyvää.

Festivaalit ovat suuri yleisötapahtuma, jossa myös turvallisuustekijät ovat erittäin tärkeitä. Maailmalta on lukuisia esimerkkejä vakavista onnetomuuksista festivaaleilla. Tärkeää on esimerkiksi taata helppo ulospääsy festivaalialueelta hätätilanteen sattuessa.

Suomessa valtaosa festivaaleista on kesäisin. Kesällä matkailijalla onkin valittavanaan usein monien suurten festivaalien välillä – esimerkiksi juhannuksena Suomessa järjestetään useita suuria festivaaleja samanaikaisesti.

Festivaalit eivät kuitenkaan ole ainoastaan musiikkifestivaaleja, Suomessa järjesteteään esimerkiksi elokuvafestivaaleja, taidefestivaaleja ja teatterifestivaaleja. Tällä sivustolla käsittelenkin eri festivaaleja Suomessa. Vaikka Suomessa on runsaasti festivaaleja, monet suomalaisetkin käyvät ulkomailla festivaaleilla. Tunnettuja festivaaleja ovat esimerkiksi Roskilden festivaali ja exit Serbiassa. Roskilde on painottunut rock-musiikkiin kun taas exit-festivaali keskittyy tanssimusiikkiin. Suuria festivaaleja järjestetään useilla paikkakunnilla muun muassa Saksassa, Belgiassa ja Iso-Britanniassa.

Tällä sivustolla esittelen suomalaisia festivaaleja, musiikkifestivaaleja, elokuva- ja teatterifestivaaleja sekä muita taide- ja kulttuurifestivaaleja. Lisäksi pohdin mikä selittää festivaalien suosiota ja millaisena festivaalien tulevaisuus näyttäytyy. Tässä viimeisessä artikkelissa pohdin festivaalien tulevaisuutta erityisesti turvallisuuskysymysten näkökulmasta. Toivottavasti saat uusia ideoita ja näkökulmia festivaalien maailmaan.

Yleinen